Organisation

Project Playground är en svensk ideell förening med organisationsnummer 802450-8924. Vi är politiskt och religiöst obundna och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Project Playground har 90-konto och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll, som säkerställer att insamlingen sker under pålitliga former och utan oskäliga administrativa kostnader. Vi strävar alltid efter att hålla våra administrativa kostnader så låga som möjligt.  

Medarbetare

Lotta Lundberg

Generalsekreterare 

lotta.lundberg@project-playground.org

 

Susanna Johansen 

Insamling- och kommunikationschef

susanna.johansen@project-playground.org

 

Sam Ahmadi 

Koordinator Sverigeverksamhet

sam@project-playground.org

 

 

Felicia Häggstrand

Insamling och kommunikation

felicia@project-playground.org

Lena-Marie Grelsson

Ekonomi och administration

lena-marie@project-playground.org 

Styrelse

 

H.K.H PRINSESSAN SOFIA, HEDERSORDFÖRANDE 

 

Prinsessan Sofia, som sedan tonåren engagerat sig i Afrika och barnrättsfrågor, startade 2010 Project Playground tillsammans med Frida Vesterberg. Idén var att erbjuda en trygg plattform för barn och ungdomar att kunna utvecklas och få verktyg för livet genom bl.a. sport, lek och rekreation med fokus på individen och närmiljön. Idag är Sofia aktiv hedersordförande i styrelsen. 

 

”Resan med Project Playground har egentligen bara börjat, vi ser ett växande behov av vår typ av verksamhet och med stark lokal närvaro har vi lyckats komma problemen väldigt nära - och därmed hittat viktiga aspekter i arbetet med att hitta bra lösningar. Mitt tidigare arbete som generalsekreterare för Project Playground, som i sig föddes ur en frustration jag och Frida delade, har lärt mig oerhört mycket och jag ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans med organisationen.” 

 

 

 

SOFIA BREITHOLTZ, ORDFÖRANDE

 

Sofia har konsultbakgrund inom affärsutveckling och strategi på EY, internationellt utvecklingssamarbete i södra Afrika för EU samt arbete inom FN och är mycket engagerad i barnrättsfrågor och i internationellt utvecklingssamarbete. Sofia har varit styrelsemedlem i Project Playground sedan 2010, och är ordförande sedan augusti 2014. 

 

”Styrkan i Project Playgrounds arbete ligger i att vi ser till varje barns individuella behov. Genom att bidra till att ge varje barn stärkt självkänsla och viktiga verktyg för att klara en ofta mycket tuff vardag, ger vi också ett hopp för framtiden. Med en blandning av hjärta, engagemang och en stark och beprövad metod där vi ser till barnets specifika utveckling, påverkar vi även samhället i stort. Som ordförande är jag stolt över att vara en del av den växande PPG-familjen.” 

 

 

 

H.K.H PRINS CARL PHILIP, HEDERSLEDAMOT 

 

Prins Carl Philip är medgrundare i designföretaget Bernadotte & Kylberg, där han arbetar när han inte utövar officiella plikter. Carl Philip har varit involverad i Project Playground sedan organisationens start och var styrelseledamot 2010-2015, idag hedersledamot. 

 

"Jag har följt Project Playgrounds resa i många år och sett hur vi förändrat många liv. Project Playground har blivit en betydande aktör i de samhällen vi verkar. Vi tar ett helhetsansvar kring barnen och ungdomarna vilket är krävande men i många fall avgörande i en långsiktig förändring. Jag är väldigt stolt över att kunna bidra till arbetet." 

 

 

Leila swärd ramberg

Leila är jurist och arbetar sedan några år som styrelseledamot och konsult, i såväl börsnoterade som
onoterade tillväxtbolag i kombination med privat egendomsförvaltning.
Senaste årens fokus har legat inom ”social impact investing” och hon är medgrundare till ett
investerarnätverk, Impact Invest Scandianavia AB inom detta område. 
Leila har varit engagerad i Project Playground sedan 2016 och är ledamot i styrelsen.

"PPG har byggt upp en professionell och effektiv verksamhet med stora möjligheter att förbättra livet o möjligheterna för barn o ungdomar i Sydafrika och nu även i Sverige. Jag är glad över att kunna vara med och utveckla denna fina verksamhet och ser fram emot att få bidra med affärsstrategiska kunskaper så att vi kan nå ut till fler barn som behöver oss"

 

 

 

MIKAEL ENGDAHL, LEDAMOT 

 

Mikael är grundare och delägare i MnO International, ett företag som arbetar med distribution inom sport och mode-industrin, med lång erfarenhet av entreprenörskap, försäljning, ekonomi och budgetering. Mikael har varit involverad i Project Playground sedan organisationens start och är styrelsemedlem sedan 2010. 

 

”Det känns som en otrolig förmån att genom Project Playground få möjligheten att hjälpa andra på ett mycket viktigt, meningsfullt och värdefullt sätt och personligen kunna se skillnaden det gör i barnen och deras familjers liv.”  

 

 

 

CARL BOKWALL, LEDAMOT 

 

Carl är advokat och en av grundarna av BOKWALL RISLUND Advokatbyrå, som är en högspecialiserad rådgivare fokuserad på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där både uppsidan och fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning. Carl har varit engagerad i Project Playground sedan 2013 och är styrelsemedlem sedan 2014. 

 

”Jag tror på att de som har mer ska bidra till de som har mindre och att detta måste ske på alla plan. Som individ och familj gör man vad man kan och som företagare ska man bidra på ett meningsfullt och långsiktigt sätt. Jag har engagerat mig i Project Playground för att det är en ung organisation med en viktig mission som behöver råd och dåd i legala frågor. Project Playgrounds insatser i Sydafrika är ett konkret och viktigt exempel på hur man ger barn och ungdomar en stärkt självbild och en tro på att de kan förändra sin och sitt samhälles situation till det bättre. Det är en föredömlig insats som det är värt att engagera sig i!”

   

ANNIKA BILLING 

Annika Billing är programchef på barnrättsorganisationen SOS Barnbyar och ansvarar för organisationens nationella verksamhet, internationell verksamhetsutveckling samt insamling av medel från statliga institutioner och stora stiftelser. Annika har tidigare arbetat bland annat på Sidas avdelning för metodutveckling och på en av Utrikesdepartementets biståndsenheter. I samarbete med Göteborgs universitet har hon flertalet publikationer om bistånd och utveckling bakom sig.
Tidigare arbetade Annika med marknadsföring i London och New York. Annika är civilekonom samt har en master i Globala studier med inriktning på bistånd och utvecklingssamarbete.
 

"Alla barn har rätt till en framtid. Project Playground kapacitetsstärker barn och ungdomar som växer upp i utsatthet så att de kan bli självständiga vuxna. Project Playground utgår ifrån barnen och ungdomarnas individuella behov och ger dem de verktygen de behöver för att kunna utvecklas och påverka sina liv vilket ger både god och hållbar effekt"

Valberedning

Petra Reich

Lena De Geer

Johan Eliasson

Valberedning@project-playground.org