Vad vi gör

Project Playground är en svensk ideell organisation. grundad 2010, som verkar för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet. Visionen är en trygg värld där alla barn och unga växer upp med framtidstro och möjlighet att påverka sitt eget liv. Därför arbetar Project Playground på individnivå med att inspirera, motivera och engagera barn och unga till att ta tillvara sin inre kraft och potential genom organiserad aktivtet, sport och social verksamhet. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen.

 

Project Playground bedriver sedan 2010 verksamhet i Sydafrika och är där en registerad Non-profit Organisation (NGO). Project Playgorund finns idag i två ekonomiskt och socialt utsatta kåkstäder utanför Kapstaden i Sydafrika - Langa och Gugulethu, med totalt 750 barn och unga engagerade i verksamheten och runt 50 operativt anställda. Project Playground bedriver sedan 2016 även verksamhet i Sverige för ungdomar i socioekonomisk utsatthet där vi, genom fastighetsföretaget Wallenstam, fått möjlighet att öppna ett center för kostnadsfria aktiviteter och stödverksamhet i Hallonbergen, Sundbyberg utanför Stockholm. 

 

Vision

PROJECT PLAYGROUNDS VISION ÄR EN TRYGG VÄRLD DÄR ALLA BARN OCH UNGA VÄXER UPP MED FRAMTIDSTRO OCH MÖJLIGHET ATT PÅVERKA SITT EGET LIV.

 

Av alla de saker som påverkar ett barns liv och framtid är fritiden den som kommer att prägla barnets framtid mest. Det är till stor del under dessa timmar du finner din tillhörighet, din trygghet och din inspiration. Det är också under dessa timmar ett barn riskerar att påverkas genom negativa influenser och våldshandlingar. Project Playgrounds uppgift att erbjuda en meningsfull fritid där barn ges möjlighet att utveckla självkänsla, ambition och framtidstro. Först när man bryr sig om sitt eget liv och ser ljust på framtiden kan man bryta negativa mönster och utanförskap. Det i sin tur ger ringar på vattnet för hela samhället. Därför strävar Project Playground efter att ge barn möjlighet att få vara barn och utvecklas till trygga, kompetenta och välfungerande individer utifrån sina egna villkor.

 

Mission

 

VÅR MISSION ÄR ATT GE BARN OCH UNGA BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR I LIVET GENOM ATT STÄRKA DERAS PERSONLIGA OCH SOCIALA UTVECKLING 

 

Genom självkänsla, ambition, självförtroende, ansvar och gemenskap får människor de verktyg som vi tror krävs för att påverka sina egna liv. Vi skapar möjligheter för utsatta barn och ungdomar genom att stärka sin personliga och sociala utveckling. När du bryr dig om ditt eget liv och ser positivt på framtiden kan du bryta negativa mönster och utanförskap. Därför jobbar vi på individnivå för att inspirera, motivera och engagera barn och unga att tillvara ta deras inre styrka och potential. 

Förebilder

 

MED GODA FÖREBILDER UTVECKLAR VI INDIVIDER OCH FÅNGAR UPP PROBLEM 
DÄR SAMHÄLLSSYSTEMEN BRISTER 

 

Det finns många situationer i barnets liv där problem kan uppstå i mötet med vuxenvärlden; i hemmet, skolan eller kontakt med myndigheter. Det finns också många platser utan vuxna, där barn tvingas att vara sin egen kompass. Hos oss får de möta goda förebilder som tar de på allvar och som visar att en annan väg är möjlig. Vuxna som har en helhetssyn på barnets miöjö och som kan markera mot negativa beteenden, men också inspirera och fungera som värdebärare i närsamhället. 

 

Historia

 

Project Playground startades av Sofia Bernadotte, då Hellqvist, och Frida Vesterberg år 2010. De hade båda tidigare varit involverade i projekt för andra välgörenhetsorganisationer i bland annat Sydafrika, Ghana och Senegal och under sina resor upptäckte de och blev förvånande över det faktum att många organisationer ofta saknade fokus på individen såväl som ett helhetsperspektiv kring barnet och hans eller hennes behov. De såg att fokus låg på kostnader och hinder istället för möjligheter och potential. De såg även ett behov av att stödja utsatta barn under olika stadier av livet, inte bara tidig barndom eller under ungdomsåren. De delade idén om en organisation som skiljer sig från andra ideella hjälporganisationer i Afrika, en organisation som med en tydligt fokus på individen, som tar hänsyn till alla aspekter av ett barns liv. En organisation som värdesätter kvalitet över kvantitet och som därmed kan skapa en hållbar skillnad både för individen och för samhället. 

Idag har Project Playground kontor i Stockholm, Sverige samt i kåkstäderna Langa och Gugulethu, utanför Kapstaden i Sydafrika, och bedriver verksamhet för socialt och ekonomiskt utsatta barn i både Sydafrika och Sverige.  Prinsessan Sofia är hedersordförande i styrelsen, Frida är styrelseledamot och arbetar som operativ chef för den sydafrikanska verksamheten.