Vad vi gör

Project Playground är en svensk ideell organisation. grundad 2010, som verkar för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet. Visionen är en trygg värld där alla barn och unga växer upp med framtidstro och möjlighet att påverka sitt eget liv. Därför arbetar Project Playground på individnivå med att inspirera, motivera och engagera barn och unga till att ta tillvara sin inre kraft och potential genom organiserad aktivtet, sport och social verksamhet. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen.

 

Project Playground bedriver sedan 2010 verksamhet i Sydafrika och är där en registerad Non-profit Organisation (NGO). Project Playgorund finns idag i två ekonomiskt och socialt utsatta kåkstäder utanför Kapstaden i Sydafrika - Langa och Gugulethu, med totalt 750 barn och unga engagerade i verksamheten och runt 50 operativt anställda. Project Playground bedriver sedan 2016 även verksamhet i Sverige för ungdomar i socioekonomisk utsatthet där vi, genom fastighetsföretaget Wallenstam, fått möjlighet att öppna ett center för kostnadsfria aktiviteter och stödverksamhet i Hallonbergen, Sundbyberg utanför Stockholm. 

 

Vision

 

MED GODA FÖREBILDER UTVECKLAR VI INDIVIDER OCH FÅNGAR UPP PROBLEM 
DÄR SAMHÄLLSSYSTEMEN BRISTER 

 

Det finns många situationer i barnets liv där problem kan uppstå i mötet med vuxenvärlden; i hemmet, skolan eller kontakt med myndigheter. Det finns också många platser utan vuxna, där barn tvingas att vara sin egen kompass. Hos oss får de möta goda förebilder som tar de på allvar och som visar att en annan väg är möjlig. Vuxna som har en helhetssyn på barnets miöjö och som kan markera mot negativa beteenden, men också inspirera och fungera som värdebärare i närsamhället. 

 

Mission

 

VÅR MISSION ÄR ATT GE BARN OCH UNGA BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR I LIVET GENOM ATT STÄRKA DERAS PERSONLIGA OCH SOCIALA UTVECKLING 

 

Genom självkänsla, ambition, självförtroende, ansvar och gemenskap får människor de verktyg som vi tror krävs för att påverka sina egna liv. Vi skapar möjligheter för utsatta barn och ungdomar genom att stärka sin personliga och sociala utveckling. När du bryr dig om ditt eget liv och ser positivt på framtiden kan du bryta negativa mönster och utanförskap. Därför jobbar vi på individnivå för att inspirera, motivera och engagera barn och unga att tillvara ta deras inre styrka och potential. 

Förebilder

 

MED GODA FÖREBILDER UTVECKLAR VI INDIVIDER OCH FÅNGAR UPP PROBLEM 
DÄR SAMHÄLLSSYSTEMEN BRISTER 

 

Det finns många situationer i barnets liv där problem kan uppstå i mötet med vuxenvärlden; i hemmet, skolan eller kontakt med myndigheter. Det finns också många platser utan vuxna, där barn tvingas att vara sin egen kompass. Hos oss får de möta goda förebilder som tar de på allvar och som visar att en annan väg är möjlig. Vuxna som har en helhetssyn på barnets miöjö och som kan markera mot negativa beteenden, men också inspirera och fungera som värdebärare i närsamhället. 

 

Historia

 

Prinsessan Sofia, dåvarande Sofia Hellqvist, och Frida Vesterberg grundade Project Playground 2010. Sofia och Frida delade idén om en organisation som skiljer sig från resterande ideella organisationer i Afrika, vilken ska ta hänsyn till alla aspekter av ett barns liv. Både Sofia och Frida reste till flera länder i Afrika – bland annat Sydafrika, Ghana och Senegal, där de besökte och deltog i ideella organisationers olika projekt. Under sina resor märkte de och blev förvånande över det faktum att många organisationer ofta saknade fokus på individen såväl som ett helhetsperspektiv kring barnet och hans eller hennes behov. De såg att fokus låg på kostnader och hinder istället för möjligheter och potential. De såg även ett behov av att stödja utsatta barn under olika stadier av livet, inte bara tidig barndom eller ungdomar.

 

När Sofia och Frida möttes 2009, ville de båda starta en organisation som sätter barnet i fokus och med en lokalt baserad organisation som präglas av kvalitet snarare än kvantitet, vilket ledde till att Project Playground grundades. Idag har Project Playground kontor i Stockholm, Sverige samt i Langa och Gugulethu, utanför Kapstaden i Sydafrika. Prinsessan Sofia är hedersordförande i styrelsen och Frida arbetar som chef för den sydafrikanska verksamheten.