Verksamhet Sverige

Sedan 2016 har Project Playground bedrivit verksamhet  i Sverige. Project Playground bidrar här, likt i den Sydafrikanska verksamheten, till att barn och ungdomar i socioekonomisk utsatthet får de möjligheter och det stöd som krävs för att känna trygghet, tillhörighet och verktyg för att ta kontroll över sitt eget liv. Genom goda förebilder och aktiviteter stärker vi individen och ger förutsättningar för att känna trygghet, glädje, framtidstro. 

 

Genom fastighetsföretaget Wallenstam bedriver vi idag ett aktivitetscenter i Hallonbergen, Sundbyberg, utanför Stockholm. Centret är öppet efter skoltid fem dagar i veckan, med varierande aktiviteter , stödprogram och engagerare ledare varje dag.